تاریخ : سه شنبه 7 مرداد 1399     |     کد : 4313

توسط شهرداری منطقه یک تبریز عملیاتی شد:

آغاز بتن ریزی ستونهای بلوک چهار پروژه مجموعه دوکمال

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، بتن ریزی ستونهای بلوک چهار پروژه مجموعه دوکمال وارد مرحله عملیاتی شد.
بر اساس این گزارش پروژه مجموعه دوکمال که در قالب طرحهای بازپیرائی و بازآفرینی شهری در سطح منطقه آغاز شده است توسط پیمانکاران منطقه یک عملیاتی و در فاز اجرائی قرار دارد.
این گزارش می افزاید: هم اکنون این اکیپ ها در حال بتن ریزی ستون های بلوک چهار این مجموعه می باشند که عملیاتی شده است و همچنان تداوم خواهد داشت.
شایان ذکر است، درکنار این پروژه چند پروژه دیگر در حوزۀ بازآفرینی و بازپیرائی مکانهای تاریخی سطح منطقه نیز اجرائی شده که می توان به مجموعه ربع رشیدی و مقبره الشعرا به عنوان  معین مالی  اشاره نمود.
 

.

.
.

.

.

.


امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ