تاریخ : دوشنبه 6 مرداد 1399     |     کد : 4310

توسط معاونت حوزه خدمات شهری منطقه یک اجرائی شد :

حذف موانع فیزیکی و پلهای اضافی سطح حوزه

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز ، اجرای حذف موانع فیزیکی و پلهای اضافی سطح حوزهً منطقه یک توسط معاونت خدمات شهری و اجرائی عملیات شد .
بر اساس این گزارش به منظور حفظ ایمنی عابرین پیاده و پیشگیری از تجمع روان آبها در مواقع بارشها که منجر به خطراتی می گردد ، حوزه معاونت خدمات شهری منطقه در طرحی ویژه اقدام به رفع موانع فیزیکی و پلهای اضافی سطح حوزه نموده است .
این گزارش می افزاید : بسیاری از پلهای موجود در برخی از مسیرها متاسفانه به مرور زمان از بین رفته و احتمال مخاطرات برای عابرین را داشته که به جهت جلوگیری از این مخاطرات تمامی پلها حذف و یا اصلاح شده است وهمچنین موانع فیزیکی که هم برای عابرین و هم برای خودروها مانع ایجاد می نمود نیز در طرح اصلاحی و رفع معضل قرار گرفته است .
.

.

.

.

 


PDF چاپ چاپ