تاریخ : دوشنبه 6 مرداد 1399     |     کد : 4307

مهندس پورخردمند شهردار منطقه یک تبریز در جلسه تودیع و معارفه مدیر امور حقوقی منطقه:

امور حقوقی در تمامی دعاوی له و علیه شهرداری دخالت مستقیم دارد و این مستلزم دقت، تخصص و تعصب سازمانی می باشد

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، مهندس اکبر پورخردمند شهردار منطقه یک در جلسه تودیع و معارفه مدیر امور حقوقی منطقه یک این واحد را که در تمامی دعاوی له و علیه شهرداری دخالت مستقیم دارند را حساس و نیاز به دقت ، تخصص و تعصب سازمانی دانست.
بر اساس این گزارش شهرداری منطقه یک در این جلسه که مدیر کل امور حقوقی شهرداری آقای دکتر هاشمپور و مدیران منطقه یک حضور داشتند افزود: اداره حقوقی شهرداری به لحاظ موقعیت خاص خود و همچنین وظایف و اختیاراتی که دارد و به لحاظ  این که در تمامی دعاوی له و علیه شهرداری دخالت مستقیم دارد و همچنین نیاز قسمت های شهرداری به نظرات حقوقی این اداره باعث شده که اداره حقوقی با اکثر قسمت های این سازمان تعامل و همکاری داشته باشد و نیاز است که با دقت،حساسیت تخصص و تعصب سازمانی گام برداشته تا هیچ حقی از شهرداری تضعیف نگردد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت:درک صحیح اقتصادی به لحاظ گستردگی حوزه و شناخت مسائل فرهنگی، اجتماعی و اشرافیت به تمامی موارد شهرداری منطقه یک از الزمات امور حقوقی می باشد و امیداست همچنان که مدیر قبلی آقای بهرام فتحی با توان و تلاش سعی در احقاق حق و حقوق شهرداری داشتند مدیر جدید نیز با تلاش بیشتری این راه را ادامه داده و بتوانند در مجامع قضایی از جایگاه شهرداری دفاع نمایند و تعصب سازمانی و دغدغۀ کامل داشته باشند.
شایان ذکراست در پایان این جلسه از زحمات آقای بهرام فتحی قدردانی و آقای حسن عابدی به عنوان مدیر جدید حقوقی منطقه معرفی گشتند.
 

.
.
.
.
.
.

.
.

امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ