تاریخ : يکشنبه 5 مرداد 1399     |     کد : 4303

توسط امور فضای سبز منطقه یک با آغاز پنجمین ماه اجرائی شد:

فاز چهارم ترمیم بانکت، تشتک و دفع علفهای هرز فضاهای سبز منطقه یک

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، امور فضای سبز این منطقه در اجرای طرحهای پنجمین ماه سال وارد فاز چهارم اقدامات حوزۀ فضای سبز شد.
بر اساس این گزارش، در این طرح امور فضای سبز منطقه یک با حضور کارشناسان و سبزبانان متخصص این حوزه اقدام به اجرای فاز چهارم عملیات اصلاح، ساماندهی و حفظ و حراست فضاهای سبز سطح منطقه نمود که شامل، ترمیم تشتک و ترمیم بانکتهای داخل فضاهای موجود و همچنین دفع علفهای هرز و زدن بند و رنده کشی و همزمان آبیاری درختچه های خیابان سطح حوزه می باشد.
این طرح به صورت گسترده در تمامی نواحی منطقه اجرائی شده و مسیرهای فارابی، خیابان قانون، ولی عصر(عج)، پارک شمس تبریزی و... در دستور قرار گرفته که به سرعت در حال انجام می باشد.
 
.

.

.

.

.

.

.

.


امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ