تاریخ : يکشنبه 5 مرداد 1399     |     کد : 4301

توسط شهرداری منطقه یک جهت روانسازی و ایمنی مسیر انجام پذیرفت:

اجرای طرح اصلاح هندسی خیابان (کوی روشن) در مسیر فارابی به 7 تیر

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، طرح اصلاح هندسی خیابان (کوی روشن) در مسیر فارابی به 7 تیر توسط این منطقه اجرائی شد.
بر اساس این گزارش طرح اجرائی اصلاح هندسی کوی روشن پس ازاعلام نظر کارشناسان حوزه حمل و نقل و ترافیک و بررسی وضعیت موجود جهت ایمن سازی و روان سازی مسیر در دستور کار منطقه قرار گرفته و وارد فاز عملیاتی شد.
این گزارش می افزاید: با توجه به اهمیت این خیابان در اتصال مسیر فارابی به خیابان 7 تیر که اخیراً توسط منطقه بازگشائی و مورد بهره برداری قرار گرفت،  به جهت ایجاد مواردی در تردد خودروها در این محدوده و نیاز به روان سازی آن، طرح اصلاح هندسی پیاده گشته و سریعاً عملیاتی شد که خوشبختانه هم اکنون این پروژه به اتمام رسیده است و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
 


امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ