تاریخ : يکشنبه 5 مرداد 1399     |     کد : 4300

در راستای اجرای طرحهای باز آفرینی و بازپیرائی مکانهای تاریخی تداوم یافت:

اجرای عملیات نماکاری با سنگ اسپراخون در دیوار ضلع شرقی پروژه ربع رشیدی

 به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، اجرای عملیات نماسازی با سنگ اسپراخون در دیوار ضلع شرقی مجموعه ربع رشیدی توسط این منطقه تداوم یافت.
بر اساس این گزارش، شهردار منطقه یک در راستای اهداف خود مبنی بر اجرای طرحهای مهم بازآفرینی و باز پیرائی مکانهای تاریخی و حفظ و نگهداری این مکانها در سطح منطقه که دارای ارزشهای بسیاری هستند هم اکنون چند پروژه مهم و اساسی را در دست اجرا دارد که یکی از این پروژه ها ، بازپیرائی دیوارهای مجموعه بزرگ ربع رشیدی است که هم اکنون در قالب طرح ویژه ای عملیاتی شده است.
این گزارش می افزاید: در این طرح پروژه زیباسازی محوطه ضلع شرقی مجموعه توسط اکیپ های عمرانی منطقه یک در حال اجرای نماکاری می باشد که همچنان تداوم و با دقت و ظرافت ویژه ای انجام می یابد.
 
.
.


امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ