تاریخ : چهارشنبه 25 تير 1399     |     کد : 4271

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه مناقصه مزایده - چهارشنبه 25 تیر 1399

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


 


PDF چاپ چاپ