تاریخ : شنبه 10 خرداد 1399     |     کد : 4100

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه جام جم - شنبه 10 خرداد 1399

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


 


PDF چاپ چاپ