تاریخ : پنجشنبه 1 خرداد 1399     |     کد : 4059

توسط گلخانه شهرداری منطقه یک آغاز شد:

تولید گل داودی برای کاشت پائیزه

به گزارش امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز ، توسط گلخانه این منطقه تولید گل داودی برای کاشت پائیزه آغاز گردید.
بر اساس این گزارش با توجه به اقدامات زیربنائی در گلخانه منطقه یک و رسیدن به خودکفائی در تهیه گل و نشاء ، خوشبختانه موفقیت های ویژه ای حاصل گشته و این امر توانسته تا در خصوص مسائل مالی نیز مدیریت منابع مالی انجام و از خرید گل و برون سپاری این حوزه پیشگیری گردد.
این گزارش می افزاید : بر همین اساس هم اکنون اکیپ های فضای سبز در گلخانه منطقه در حال آماده سازی و تولید گل داودی برای کاشت پائیزه می باشند.
 
 

امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


آرزو فرهودی