تاریخ : چهارشنبه 31 ارديبهشت 1399     |     کد : 4058

توسط شهرداری منطقه یک تداوم یافت:

عملیات کف سازی (پیاده رو سازی) پیرامونی زمین فوتبال با چمن مصنوعی پارک بزرگ سلامت

توسط شهرداری منطقه یک تداوم یافت:
عملیات کف سازی (پیاده روسازی) پیرامونی زمین فوتبال با چمن مصنوعی پارک بزرگ سلامت
به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، توسط شهرداری منطقه یک عملیات کف سازی پیرامونی زمین فوتبال با چمن مصنوعی پارک بزرگ سلامت تداوم یافت.
بر اساس این گزارش مجموعه بزرگ پارک سلامت که یکی از پروژه های حائز اهمیت منطقه در ایجاد  احداث پارکهای محله ای و توسعه  فضاهای سبز می باشد با سرعت در حال اجرا و اتمام فاز اول آن قرار گرفته است، که در این پارک امکانات فراوانی برای شهروندان عزیز لحاظ شده است که یکی از آنها زمین فوتبال چمن مصنوعی می باشد .
این گزارش می افزاید: در راستای اجرای زمین ورزشی عملیات کف سازی (پیاده روسازی) پیرامونی آن یکی از بخشهای مهم این عملیات می باشد که هم اکنون اجرای پیاده روسازی به سرعت در حال اجرا و تداوم می یابد.

.

.

امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


آرزو فرهودی