تاریخ : دوشنبه 29 ارديبهشت 1399     |     کد : 4036

توسط شهرداری منطقه یک تبریز انجام پذیرفت:

عملیات حفاری جهت لوله گذاری آب خام فضای سبز و ضلع غربی خیابان گلکار

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز ،در راستای نظارت و مدیریت بر منابع آب و پرهیز از اسراف در آن منطقه یک اقدام به حفاری جهت لوله گذاری آب خام فضای سبز در ضلع غربی خیابان گلکار نموده است.
بر اساس این گزارش با توجه به اینکه در مسیر مذکور نیاز به آبرسانی فضاهای سبز موجود می باشد و با توسعه یافتن درختکاری و گلکاری،این نیازها بیشتر محسوس می گردد، جهت مدیریت منابع آبرسانی کافی این طرح در منطقه آغاز و هم اکنون حفاری های لازم در مسیر مذکور عملیاتی شده است که این پروژه تاثیرات فراوانی در حوزه فضاهای سبز خواهد داشت.


.

.


امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


آرزو فرهودی