تاریخ : شنبه 9 فروردين 1399     |     کد : 3751

توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرایی منطقه یک انجام شد:

اصلاح و ساماندهی جداول سطح حوزه

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

.
.
.
.
.


آرزو فرهودی