تاریخ : سه شنبه 5 فروردين 1399     |     کد : 3737

توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک انجام شد:

لکه گیری و چاله زدائی در مسیر خیابان شهید شفیع زاده و خیابان شهید رجائی به اتوبان پاسداران

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

.
.
.
.
.


آرزو فرهودی