تاریخ : سه شنبه 5 فروردين 1399     |     کد : 3736

توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک تداوم یافت:

ضدعفونی و گندزدائی محلات سطح منطقه

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

.


آرزو فرهودی