تاریخ : يکشنبه 3 فروردين 1399     |     کد : 3733

توسط معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه یک سریعاً انجام شد:

جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح منطقه

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

.


آرزو فرهودی