تاریخ : سه شنبه 27 اسفند 1398     |     کد : 3723

توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک آغاز شد:

طرح تعمیر و اصلاح پل های شکسته شده محلات سطح حوزه

 به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، طرح تعمیر پلهای شکسته شده محلات سطح حوزه توسط معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه یک آغاز شد.
بر اساس این گزارش، در راستای طرح استقبال از بهار و ساماندهی سطح منطقه در تمامی حوزه‌ها ،طرح تعمیر و اصلاح پل‌های شکسته شده که باعث ایجاد مخاطراتی برای خودروها و شهروندان می‌گشت در دستور اجرای این معاونت قرار گرفته و هم اکنون توسط اکیپ های مختلف اجرائی می گردد.
 این گزارش می‌افزاید :هم اکنون چندین اکیپ مختلف در معاونت خدمات شهری ضمن بررسی وضعیت موجود پلهای سطح منطقه، هر کدام از این پلها که نیاز به اصلاح و تمیر دارند سریعاً اصلاح و عملیات تغییر و تعمیر آنها انجام می‌پذیرد .
 

.امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ