تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1398     |     کد : 3721

توسط امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز تهیه گردید:

کتابچه ((سیمای عمرانی)) با نگاه به عملکرد عمرانی و خدماتی منطقه در سال ۱۳۹۸

  به گزارش امور ارتباطات منطقه‌ یک، کتابچه (( سیمای عمرانی)) با نگاهی به عملکرد عمرانی و خدماتی منطقه یک در سال ۱۳۹۸ توسط این واحد آماده و چاپ گردید.
  بر اساس این گزارش در این کتاب که با نگاه به مهمترین فعالیتهای منطقه در خصوص پروژه‌های عمرانی و خدماتی که باعث تغییر چهرۀ منطقه گشته ، تعداد پروژه‌ها ،مشخصات فنی آن ،عکس ای مرتبط و موقعیت قرارگیری آنها در ۷۴ صفحه تهیه و چاپ گردید.
این گزارش می‌افزاید: قطعاً تعداد پروژه های منطقه یک با توجه به حساسیت موقعیت و نیاز سنجی ها و اقدامات انجام پذیرفته دارای تعداد بالائی بوده و این کتابچه صرفاً به پروژه‌های بزرگ و بسنده کرده و جهت اطلاع رسانی انجام پذیرفته است.
 شایان ذکر است پروژه های مهمی همچون بازپیرائی محدوده های تاریخی، ایجاد ۶ بوستان محله ای، بوستان بزرگ سلامت، آسفالت ریزی اساسی، اصلاحات هندسی، کانال زیرزمینی هدایت آبهای سطحی، بازگشائی مسیر خیابان جدیدالحداث شهید عزیزی با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و ... از جمله پروژه‌هائی است که در این کتابچه درج شده است..

.

.

.

.

.امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ