تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1398     |     کد : 3720

توسط امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز اقدام شده است:

تهیه ، درج و نشر ۱۲۰۰ عنوان خبر در خصوص اقدامات حوزه‌های مختلف منطقه در سال ۱۳۹۸

 به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، طی سال جاری ۱۲۰۰عنوان خبر در خصوص اقدامات حوزه‌های مختلف منطقه توسط امور ارتباطات تهیه، درج و نشر شده است.
بر اساس این گزارش ،با توجه به فعالیتهای گستردۀ منطقه یک در حوزه‌های عمرانی، خدماتی، شهرسازی، فرهنگی و... نیاز به اطلاع رسانی وسیع جهت اطلاع شهروندان و پیشگیری از سوء استفاده های برخی فضاهای مجازی و شفافیت و آگاهی تمامی اقدامات این منطقه، نیاز به ایجاد اخبار صحیح جهت نشر و خبر رسانی داشته که دارای اهمیت ویژه ای می باشد.
نقش اخبار صحیح بویژه در فضاهای مجازی از عملکرد شهرداری می تواند به آشتی بیش از پیش شهروندان با این سازمان گشته و هرچقدر شفافیت عملکرد بیشتر باشد اعتماد عمومی افزایش و راههای ارتباطی گسترده تر می گردد.
بر همین اساس امور ارتباطات منطقه یک طی سال جاری (۱۳۹۸) توانسته حدود ۱۲۰۰ عنوان خبر را تهیه، درج و در فضاهای مختلف انتشار دهد که بالغ بر دو سوم این اخبار در روزنامه‌ها، هفته نامه ها و ماهنامه های مختلف چاپ شده و همچنین بالاترین آمار ارسال اخبار در بین مناطق به سایت شهریار در چند ماه اخیر توسط این واحد انجام پذیرفته است.


.
.

.امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ