تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1398     |     کد : 3718

توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک اقدام پذیرفت:

اجرای فاز دوم طرح پاکسازی مناطق کم‌برخوردار در سطح منطقه یک

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، در راستای اقدامات طرح استقبال از بهار فاز دوم آن توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی و عملیاتی شد.
بر اساس این گزارش، در این طرح که پاکسازی و تنظیف سطح منطقه در دستور کار قرار گرفته بود فاز دوم آن در مناطق کم‌برخوردار انجام یافته و هم اکنون اکیپ‌های این معاونت در حال انجام امورات محوله هستند .
این گزارش می‌افزاید : مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر به دلیل قرارگیری در این موقعیت خاص نیاز به توجه بیشتری داشته و بر همین اساس اقدامات طرح استقبال از بهار به صورت گسترده تری  در این محدوده ها اعمال می گردد .
 

.

.

.

.

.امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ