تاریخ : پنجشنبه 24 بهمن 1398     |     کد : 3605

توسط امور فضای سبز منطقه یک شهرداری تبریز تداوم می یابد:

برف روبی تمامی معابر بوستانها و انباشت در رفوژ کناری پای درختان

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، عملیات برف روبی در تمامی معابر بوستانها و انباشت برف در رفوژ کناری پای درختان توسط امور فضای سبز منطقه یک تداوم می یابد.
بر اساس این گزارش ، در پی بارشهای مکرر برف و احتمال یخ زدگی معابر و ایجاد مخاطرات برای شهروندان، امورفضای سبز منطقه یک اقدام به برف روبی تمامی معابر داخل بوستانها نموده تا ضمن کاهش احتمال خطرات، فضای مناسبی برای تفریح زمستانه  شهروندان ایجاد نموده و همچنین در قالب طرح ((گوزل تبریزیم)) برفها را در رفوژ پای درختان قرار دهند.
شایان ذکر است این اقدامات همچنان تا پایان بارشها به صورت برنامه ریزی شده تداوم خواهد داشت  و در کنار این امر درخت تکانی نیز انجام می یابد.
 

.

.

.

.

.


 
امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ