تاریخ : چهارشنبه 16 بهمن 1398     |     کد : 3589

توسط امور فضای سبز منطقه یک شهرداری تبریز انجام می یابد:

تولید 400 هزار گل نشایی در گلخانه منطقه یک شهرداری گامی موثر در راستای خود کفایی گلهای فصلی

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، 400 هزار گل نشایی در گلخانه منطقه یک توسط امور فضای سبز این منطقه تولید و گامی موثر در راستای خودکفایی گلهای فصلی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، گلخانه منطقه یک شهرداری تبریز که زیر نظر امور فضای سبز این منطقه می باشد جهت تامین گلهای فصلی خود شامل عسلی، اطلس ، آنادورا، ناز فرانسه ، مارگریت ، رعنا زیبا ، همیشه بهار و... که با آغاز فصل بهار جهت کاشت در فضاهای سطح منطقه بسیار اهمیت دارد و در سنوات قبل مبالغ هفتگی جهت تامین آنها هزینه و صرف می گردید ، خوشبختانه به خودکفایی رسیده و نیاز به برون سپاری نخواهد داشت.
شایان ذکر است تهیۀ گلهای نشایی در دو مرحله انجام می یابد که حدود 400 هزار گل تولید و در معرض دید شهروندان نیز قرار خواهد گرفت.
  
امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ