تاریخ : چهارشنبه 16 بهمن 1398     |     کد : 3588

توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه یک آغاز شد:

آغاز طرح تعمیر سرویسهای بهداشتی چندین بوستان سطح منطقه

به  گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، طرح تعمیر سرویسهای بهداشتی چندین بوستان سطح منطقه توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه یک آغاز شد.
بر اساس این گزارش در راستای آمادگی منطقه جهت استقبال از بهار و در قالب برنامه های ساماندهی وضعیت بوستانهای سطح حوزه، طرح تعمیرات اساسی و اصلاح وضعیت سرویسهای بهداشتی ، چندین بوستان توسط معاونت فنی و عمرانی با همکاری امور فضای سبز منطقه آغاز  و اجرا گردید.
این گزارش می افزاید: بوستان نهالستان یکی از این طرح های اصلاحی می باشد که در دست اجرا بوده و هم اکنون توسط اکیپ های معاونت فنی اقدامات اساسی و تعمیرات کلی انجام می یابد.
 

. 
امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ