تاریخ : چهارشنبه 16 بهمن 1398     |     کد : 3586

توسط منطقه یک شهرداری تبریز برگزار گردید:

دیدار مردمی و چهره به چهره در مسجد امام سجاد (ع)

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، طی برنامه ریزی مدونی از سوی منطقه یک دیدارهای مردمی و چهره به چهره در مساجد سطح منطقه برای دور دوم آغاز گردید.
بر اساس این گزارش طی برنامه ریزی ویژه ای جهت تسریع در امورات شهری و ارائه خدمات شایسته تر به شهروندان، دیدارهای عمومی در مساجد آغاز گردید و شهردار منطقه یک آقای مهندس رضا پاک نهاد و مدیران منطقه ضمن حضور در مسجد امام سجاد (ع) واقع در خیابان عباسی اول بازارچه سیلاب قوشخانه با شهروندان این منطقه دیدار و گفتگو نموند.
در این دیدار شهروندان حاضربدون واسطه ضمن اعلام مسائل با شهردار منطقه پیرامون موارد و مشکلات خود صحبت نمودند که این امر رضایت این عزیزان را در پی داشته و هیات امناء مسجد امام سجاد(ع) از این حرکت شایستۀ منطقه یک تقدیر بعمل آورده و تداوم این امر را بسیار پرثمر دانستند.
مهندس پاک نهاد در این نشست ضمن بررسی موارد اعلام شده به تداوم دیدارهای مردمی در مساجد سطح منطقه طبق برنامه ای کامل تا پایان سال اشاره و بیان داشت : این اقدامات موجب کاهش فاصله میان مردم و مسولان می گردد و از بروز مشکلات پیرامون و سوء استفاده های احتمالی پیشگیری می نمایند.
شایان ذکراست در این دیدار شهروندان به صورت شفاهی و مکتوب موارد خود را به اطلاع شهردار منطقه یک رساندند.
امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، طی برنامه ریزی مدونی از سوی منطقه یک دیدارهای مردمی و چهره به چهره در مساجد سطح منطقه برای دور دوم آغاز گردید.
بر اساس این گزارش طی برنامه ریزی ویژه ای جهت تسریع در امورات شهری و ارائه خدمات شایسته تر به شهروندان، دیدارهای عمومی در مساجد آغاز گردید و شهردار منطقه یک آقای مهندس رضا پاک نهاد و مدیران منطقه ضمن حضور در مسجد امام سجاد (ع) واقع در خیابان عباسی اول بازارچه سیلاب با شهروندان این منطقه دیدار و گفتگو نموند.
در این دیدار شهروندان حاضربدون واسطه ضمن اعلام مسائل با شهردار منطقه پیرامون موارد و مشکلات خود صحبت نمودند که این امر رضایت این عزیزان را در پی داشته و هیات امناء مسجد امام سجاد(ع) از این حرکت شایستۀ منطقه یک تقدیر بعمل آورده و تداوم این امر را بسیار پرثمر دانستند.
مهندس پاک نهاد در این نشست ضمن بررسی موارد اعلام شده به تداوم دیدارهای مردمی در مساجد سطح منطقه طبق برنامه ای کامل تا پایان سال اشاره و بیان داشت : این اقدامات موجب کاهش فاصله میان مردم و مسولان می گردد و از بروز مشکلات پیرامون و سوء استفاده های احتمالی پیشگیری می نمایند.
شایان ذکراست در این دیدار شهروندان به صورت شفاهی و مکتوب موارد خود را به اطلاع شهردار منطقه یک رساندند.


.

.

.

.

.

.

.


 
امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ