تاریخ : دوشنبه 30 دي 1398     |     کد : 3554

توسط امور فضای سبز منطقه یک شهرداری تبریز در قالب طرح (( گوزل تبریزیم)) انجام شد:

تولید تمامی مراحل گل و گیاه در گلخانه منطقه یک

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، توسط امور فضای سبز این منطقه تولید گل و گیاه مورد نیاز در گلخانه منطقه انجام شد.
بر اساس این گزارش با توجه به اقدامات اجرائی جهت رفع نیازهای حوزه فضای سبز و خود کفائی منطقه و مدیریت منابع مالی در این خصوص، برنامه های دقیقی توسط کارشناسان فضای سبز و کشاورزی در این منطقه تدوین و اجرائی گردید که ماحصل آن ایجاد گلخانه و تولید انواع گل و گیاه در آن بود.
این گزارش می افزاید: تولید گل و گیاه طی مراحل کامل باعث جلوگیری از صرف هزینه های گذاف در این حوزه شده است و به راحتی امکان تولیدات بیشتر بر حسب نیاز منطقه امکان پذیر می باشد.
شاسان ذکر است؛ هم اکنون تولید گیاه عسلی سفید همزمان با اجرای طرح ((گوزل تبریزیم)) در گلخانه منطقه یک انجام می یاید.
 

.

 
امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ