تاریخ : دوشنبه 28 مرداد 1398     |     کد : 3141

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

تداوم اجرای عملیات پروژه باغ کمال در راستای حفظ و احیای بافت‌های تاریخی

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، مهندس رضا پاک نهاد شهردار منطقه یک از تداوم اجرای عملیات پروژه باغ کمال خبر داد.
بر اساس این گزارش مهندس پاک نهاد بیان داشت : اجرای پروژه های مهم در جهت حفظ و احیای بافت‌های تاریخی شهر که یکی از مهمترین اقدامات شهرداری می باشد با رویکرد حفظ هویت تاریخی شهرها و پیروی از شرایط فرهنگی تاریخی، اقلیمی و اقتصادی مناطق می‌تواند به عنوان یک پتانسیل بالقوه علاوه بر احیای بافت‌های ناکارآمد شهری با پاسداشت میراث گذشتگان به عنوان جاذبه های گردشگری در شهر و مناطق مختلف به شمار آیند.
وی گفت؛ بر همین اساس طرح اجرای پروژه محوطه سازی باغ کمال که در دستور کار منطقه قرار گرفته بود عملیاتی و شاهد تداوم آن توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه هستیم.
شایان ذکر است عملیات خاکبرداری و آرماتور گذاری در این پروژه از جمله اقداماتی است که هم اکنون انجام می‌پذیرد.


.

.

.

. 
امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


آرزو فرهودی