تاریخ : پنجشنبه 27 تير 1398     |     کد : 3065

توسط امور فرهنگی، اجتماعی منطقه یک شهرداری تبریز انجام پذیرفت:

کارگاه آموزشی نقش زنان در ارتقاء سلامت اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


.

.


 


آرزو فرهودی