تاریخ : يکشنبه 30 تير 1398     |     کد : 3060

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه آفرینش- یکشنبه 30 تیر ماه 98

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


 


PDF چاپ چاپ