تاریخ : يکشنبه 30 تير 1398     |     کد : 3059

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز از مراحل اجرایی طرح بازآفرینی ربع رشیدی و دو کمال بازدید بعمل آوردند

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، مهندس رضا پاک نهاد شهردار منطقه یک از دو طرح مهم بازآفرینی شهری در سطح منطقه بازدید نمودند.
بر اساس این گزارش مهندس پاک نهاد به همراه معاون فنی ، عمرانی و کارشناسان مربوطه از پروژه ساماندهی محوطه ربع رشیدی و دو کمال در راستای اهداف بازآفرینی شهری بازدید  و روند اقدامات در این خصوص را بررسی نمودند.
شهردار منطقه یک به اهمیت این دو پروژه اشاره و اعلام داشت: اهمیت احیاء بافت تاریخی در حوزه باز آفرینی و باززنده سازی یکی از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند به چهره شهر حیات مجدد ، توازن و زیبایی بخشد.
وی گفت: اقدامات مهمی را از جمله دیوارکشی محوطه ربع رشیدی و دیوارکشی محوطه دو کمال در راستای اهداف باززنده سازی شهری را در دست اقدام داریم که پس از بررسی وضعیت موجود وارد مراحل اجرایی می گردیم و این اقدامات احیای اقتصادی و فرهنگی را دو چندان و پویایی بیشتر شهر را در پی خواهد داشت.
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.


 
 امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


آرزو فرهودی