تاریخ : پنجشنبه 27 تير 1398     |     کد : 3053

توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه یک شهرداری تبریز انجام پذیرفت:

ادامه عملیات مرمت پیاده روهای بوستان ولیعصر

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


.


 


آرزو فرهودی