تاریخ : پنجشنبه 27 تير 1398     |     کد : 3052

توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه یک شهرداری تبریز انجام پذیرفت:

ادامه عملیات مرمت پیاده روهای ضلع غربی بوستان مینیاتور

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


 


آرزو فرهودی