تاریخ : چهارشنبه 26 تير 1398     |     کد : 3048

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه مهد آزادی - چهارشنبه 26 تیر ماه 98

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


 


PDF چاپ چاپ