تاریخ : پنجشنبه 30 خرداد 1398     |     کد : 2993

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه آفرینش - پنجشنبه 30خرداد ماه 98

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز 


PDF چاپ چاپ