تاریخ : يکشنبه 29 ارديبهشت 1398     |     کد : 2920

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه مهد آزادی -یکشنبه 29 اردیبهشت ماه 98

امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز


PDF چاپ چاپ