تاریخ : شنبه 14 ارديبهشت 1398     |     کد : 2860

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه طرح نــو -شنبه 14 اردیبهشت ماه سال 98

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز


PDF چاپ چاپ