تاریخ : چهارشنبه 28 فروردين 1398     |     کد : 2809

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه ساقی آذربایجان -چهارشنبه 28 فروردین ماه 98

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز


آرزو فرهودی