تاریخ : پنجشنبه 9 اسفند 1397     |     کد : 2702

آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز 


PDF چاپ چاپ