تاریخ : پنجشنبه 9 اسفند 1397     |     کد : 2700

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه مهد آزادی -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز


 


آرزو فرهودی