تاریخ : دوشنبه 22 بهمن 1397     |     کد : 2682

حضور کارکنان شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در راهپیمائی 22 بهمن 1397

از نگــاه دوربین

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز


.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.


 


آرزو فرهودی