تاریخ : يکشنبه 21 بهمن 1397     |     کد : 2678

معاون حوزه خدمات شهری و اجرایی منطقه ۱ تبریز :

پاکسازی و امحاء ستونهای پل شهید حمید باکری و پل شهیدان آذرآبادی حق

 به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز ،مهندس تقی زاده معاون خدمات شهری منطقه ۱ از پاکسازی و امحاء ستونهای پل شهید حمید باکری و پل شهیدان آذرآبادی حق توسط این معاونت خبر داد.
بر اساس این گزارش مهندس تقی زاده اعلام نمود: نظر به اینکه تنها این دو پل با تبلیغات زشت چهره ای نازیبا ایجاد نموده بود، لذا طرح پاکسازی و امحای ستونهای پل شهید حمید باکری و شهیدان آذرآبادی حق در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت این دو پل از زیباترین پل های سطح منطقه می باشد و نیاز به پاکسازی داشت و البته امیدواریم شهروندان گرامی و موسسات و شرکت هایی که تبلیغات انجام میدهند در نظر داشته باشند که این پل‌ها جلوه بصری زیبایی داشته و با نصب انواع تبلیغات نامنظم چهره شهر را درگرگون و آلودگی بصری ایجاد می‌نمایند.


.

.

.

.


 
 امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز


آرزو فرهودی