تاریخ : دوشنبه 15 بهمن 1397     |     کد : 2671

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه نگین آذربایجان -یکشنبه 14 بهمن ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز


آرزو فرهودی