تاریخ : شنبه 13 بهمن 1397     |     کد : 2669

توسط معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز انجام پذیرفت:

محلول پاشی سطح حوزه شهرداری منطقه یک تبریز


 


آرزو فرهودی