تاریخ : يکشنبه 14 بهمن 1397     |     کد : 2667

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز خبر داد:

اجرای عملیات زیرسازی در کوچه بادامچی واقع در چایکنار

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز، مهندس نصرا... معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک از اجرای عملیات زیرسازی و اصلاح کوچه بادامچی واقع در چایکنار خبر داد.
بر اساس این گزارش مهندس نصرا... اشاره نمود: با توجه به نیاز برخی کوچه ها به اصلاح و زیرسازی و آسفالت آنها و درخواست شهروندان محترم مبنی بر این امر، اقدامات ویژه ای در این راستا انجام پذیرفته که یکی از این پروژه ها اصلاح و زیرسازی کوچه بادامچی واقع در چایکنار است.
وی گفت: این کوچه که پرتردد هم می باشد شرایط نامناسبی داشته و چهره آن باعث آلودگی بصری می گشت و تردد را با مشکلات مواجه می ساخت ، لذا توسط همکاران محترم عمران اقدامات اساسی در جهت اصلاح، زیرسازی و آسفالت آن در دستور کار قرار گرفت.
 

.

.


امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز

 
 


آرزو فرهودی