تاریخ : چهارشنبه 10 بهمن 1397     |     کد : 2663

توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز انجام پذیرفت:

آغاز مرمت پیاده روهای خیابان فروغی ولیعصر

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تبریز


.

.

.
 


آرزو فرهودی