تاریخ : چهارشنبه 28 آذر 1397     |     کد : 2613

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه فجر آذربایجان -چهارشنبه 28 آذر ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز


آرزو فرهودی