تاریخ : يکشنبه 27 آبان 1397     |     کد : 2581

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه صائب تبریزی -یکشنبه 27 آبان ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز


آرزو فرهودی