تاریخ : دوشنبه 2 مهر 1397     |     کد : 2511

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه عصرآزادی -دوشنبه 26 شهریور ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز


امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز


آرزو فرهودی