تاریخ : دوشنبه 23 بهمن 1396     |     کد : 2179

آگــــهی مـــزایده عمومی - روزنامه امین - دوشنبه 23 بهمن 1396

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز


آرزو فرهودی