تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1396     |     کد : 2174

آگــــهی مـــزایده عمومی - روزنامه امین - دوشنبه 23 بهمن 1396

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
.


آرزو فرهودی