اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

بازدید شهردار تبریز و چندتن از اعضای شورای شهر از پروژه های منطقه یک شهرداری تبریز به روایت تصویر

بازدید شهردار تبریز و چندتن از اعضای شورای شهر از پروژه های منطقه یک شهرداری تبریز به روایت تصویر امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 19 آبان 1398

توسط امور فرهنگی، اجتماعی منطقه یک انجام پذیرفت:

کارگاه روانشناسی ویژگی های خانواده مطلوب برای نوجوانان

کارگاه روانشناسی ویژگی های خانواده مطلوب برای نوجوانان به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 19 آبان 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

اجرای پروژه احداث کانال زیرزمینی نقبی جهت انتقال آبهای سطحی به مهران رود

اجرای پروژه احداث کانال زیرزمینی نقبی جهت انتقال آبهای سطحی به مهران رود به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز،
شنبه 18 آبان 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز :

آغاز عملیات آسفالت ریزی در خیابان تختی غربی

آغاز عملیات آسفالت ریزی در خیابان تختی غربی به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 18 آبان 1398

بازدیدمهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک از هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی به روایت تصویر

بازدیدمهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک از هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی به روایت تصویر امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 18 آبان 1398

پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز در جریان بازدید از هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی:

اکوسیستم فناوری گامی موثر در گذر شهرها از شهر الکترونیک به شهر هوشمند است

اکوسیستم فناوری گامی موثر در گذر شهرها از شهر الکترونیک به شهر هوشمند است به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
جمعه 17 آبان 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

اتمام آسفالت ریزی کوچه داداش زاده در خیابان فروردین به میزان ۷۰ تن

اتمام آسفالت ریزی کوچه داداش زاده در خیابان فروردین به میزان ۷۰ تن به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
جمعه 17 آبان 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز :

اجرای ۵۰ تن آسفالت ریزی در ۴۰۰ متر مربع از مسیر خیابان کریم خان کوی ولی عصر (عج) (حدفاصل خیابان آذرنیا و اوحدی)

 اجرای ۵۰ تن آسفالت ریزی در ۴۰۰ متر مربع از مسیر خیابان کریم خان کوی ولی عصر (عج) (حدفاصل خیابان آذرنیا و اوحدی) به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 16 آبان 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

بخش وسیعی از عملیات رفع خطر و پایدارسازی ارتفاعات عون بن علی در حاشیه اتوبان پاسداران انجام یافت

بخش وسیعی از عملیات رفع خطر و پایدارسازی ارتفاعات عون بن علی در حاشیه اتوبان پاسداران انجام یافت به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز،
پنجشنبه 16 آبان 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

تداوم عملیات آسفالت تراشی از ضلع شرقی توانیر تا ورودی زیرگذر گلکار

تداوم عملیات آسفالت تراشی از ضلع شرقی توانیر تا ورودی زیرگذر گلکار به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 16 آبان 1398