اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

معاون فنی، عمرانی منطقه یک شهرداری تبریز:

۲۰۰۰ متر عملیات درزگیری آسفالت در ضلع جنوبی خیابان عباسی و خیابان مناف زاده

۲۰۰۰ متر عملیات درزگیری آسفالت در ضلع جنوبی خیابان عباسی و خیابان مناف زاده به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 14 مرداد 1398

معاون فنی ،عمرانی منطقه یک شهرداری تبریز:

آغاز عملیات خاکبرداری، اساسی ریزی و زیرسازی ضلع شمالی خیابان رودکی شرقی

آغاز عملیات خاکبرداری، اساسی ریزی و زیرسازی ضلع شمالی خیابان رودکی شرقی به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 13 مرداد 1398

معاون حوزه خدمات شهری و اجرایی منطقه یک شهرداری تبریز :

محلات کم‌برخوردار نقاط هدف جهت اجرای طرح ویژه پاکسازی و زیباسازی

محلات کم‌برخوردار نقاط هدف جهت اجرای طرح ویژه پاکسازی و زیباسازی به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 13 مرداد 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک شهرداری تبریز :

آغاز عملیات آسفالت ریزی اساسی در ضلع جنوبی خیابان رودکی

آغاز عملیات آسفالت ریزی اساسی در ضلع جنوبی خیابان رودکی به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 12 مرداد 1398

معاون حوزه خدمات شهری و اجرایی منطقه یک شهرداری تبریز:

تداوم طرح مرحله دوم پاکسازی و زیباسازی سطح منطقه در مناطق کم برخوردار

تداوم طرح مرحله دوم پاکسازی و زیباسازی سطح منطقه در مناطق کم برخوردار به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 12 مرداد 1398

معاون فنی ،عمرانی منطقه یک شهرداری تبریز:

آغاز عملیات اصلاح هندسی مسیر خیابان فارابی (ضلع شمالی)

آغاز عملیات اصلاح هندسی مسیر خیابان فارابی (ضلع شمالی) به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 12 مرداد 1398

اولین برد شیرین تیم فوتسال منطقه یک در مسابقات جام کارکنان بسیج شهرداری تبریز

اولین برد شیرین تیم فوتسال منطقه یک در مسابقات جام کارکنان بسیج شهرداری تبریز به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 12 مرداد 1398

سه برد مقتدرانه توسط تیم والیبال منطقه یک در مسابقات جام کارکنان بسیج شهرداری تبریز

سه برد مقتدرانه توسط تیم والیبال منطقه یک در مسابقات جام کارکنان بسیج شهرداری تبریز به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 12 مرداد 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز :

آغاز طرح ویژه پاکسازی در راستای زیباسازی سطح حوزه

 آغاز طرح ویژه پاکسازی در راستای زیباسازی سطح حوزه به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 10 مرداد 1398

شهردار منطقه یک تبریز از سوی مرکز نیکوکاری خیریه المهدی (عج) مورد تقدیر قرار گرفتند

شهردار منطقه یک تبریز از سوی مرکز نیکوکاری خیریه المهدی (عج) مورد تقدیر قرار گرفتند به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 10 مرداد 1398